Arto Jokela

Aloitin Keski-Pohjanmaan matkailutoimiston hoitajana ja Kokkolan matkailuasiamiehenä 1.3.1974. Merimatkailua haluttiin kehittää Kokkolan-Pietarsaaren saariston pohjalta niin, että kaupunkien välisen saaristoliikenteen yhteydessä toimisivat myös risteilyt Tankariin ja Mässkäriin.

Kaupunkien välisen saaristo-reitin avaaminen edellytti väyläselvityksiä. Tietoa saimme merenkulkualan viranomaisilta ja dokumenteista mm. Grisselörsströmmen-Fallskär-väylän tutkimus vuodelta 1973.

Kokkolan-Pietarsaaren saaristoreitin koematkalla 16.6.1976 klo 11.45-14.45 Kokkolan Mustakarilta Pietarsaaren Kittholmenin uimalan laituriin M/S Kalla III oli 50 osanottajaa. He edustivat Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkeja, Kaarlelan ja Luodon kuntia, Kallan Matkailua ja tiedotusvälineitä. Erinomaisesti onnistunut matka oli historiallinen, koska siihen osallistuivat Kokkolan, Pietarsaaren, Kaarlelan ja Luodon kuntien johto ja päättäjät.

Sitten Kalla III liikennöi 19.6.-31.8.1976 kaikkina muina päivinä paitsi maanantaisin. Lähdöt Kokkolasta Pietarsaareen olivat lauantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 14.00 Mustakarilta ja lähdöt Pietarsaaresta Kokkolaan tapahtuivat sunnuntaisin klo 11.00 ja keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 14.00 Leppäluodon Botnia-laiturista. Lisäksi Kalla III teki risteilyjä Tankariin sunnuntaisin klo 14.00-17.00 ja klo 18.00-21.00 ja keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 18.00-21.00. Pietarsaaressa Kalla III risteili Euranin kalastajakylään. Kokkola-Pietarsaari ja Pietarsaari-Kokkola reitti ajettiin 54 kertaa ja risteilyjä Tankariin ja Euraniin yhteensä 44. Matkustajia oli 1676, eli 17 matkustajaa/vuoro.

Seuraavana kesänä 18.6.-14.8.1977 Kalla III liikennöi seuraavasti: Tiistaisin klo 14.00 lähtö Kokkolasta Pietarsaareen, jossa klo 18.00 risteily Euraniin. Keskiviikkoisin klo 14.00 lähtö Pietarsaaresta Kokkolaan, jossa klo 18.00 risteily Tankariin. Torstaisin tilausajoja Kokkolassa päivällä tarvittaessa ja klo 18.00 risteily Tankariin. Perjantaisin klo 14.00 lähtö Kokkolasta Pietarsaareen, jossa klo 18.00 risteily Euraniin. Lauantaisin klo 11.00 lähtö Pietarsaaresta Kokkolaan, jossa klo 14.00-17.00 ja klo 18.00-21.00 risteilyt Tankariin. Sunnuntaisin klo 10.00-13.00 ja klo 14.00-17.00 risteily Tankariin ja klo 17.00 risteily Graftonille. Maanantaisin ei liikennettä. Kaupungista toiseen risteiltiin 34 kertaa ja risteilyjä Tankariin ja Euraniin oli 43. Matkustajia oli 1 739, eli 23 matkustajaa/vuoro.

Pietarsaaren kaupunginhallituksen päätöksellä 7.11.1977 § 1704 Pietarsaaren kaupunki ei halunnut olla mukana kaupunkien välisessä rannikkoristeilyssä. Kokkolan kaupunginhallituksen päätöksellä Kokkolan kaupungin matkailulautakunta sain tehtäväkseen järjestää ohjelmallisia saaristoristeilyjä muutamina viikonloppuina Tankariin kesällä 1978.

Kalla IV risteili Tankariin 16.-17.6.1979 klo 12.00-16.00 ja klo 16.00-19.00 Ykspihlaja-Tankar-Ykspihlaja. Kalla III risteili 14.7.1979 ´klo 12.00-16.00 ja klo 16.00-19.00 Ykspihlaja-Tankar-Ykspihlaja. Kalla III risteili Tankariin la 7.6.1980 ja su 8.6.1980 ja la 19.7.1980 ja su 20.7.1980 klo 11.00-15.00 ja klo 15.00-19.00. Lukuisten kokkolalaisten yhteistyötahojen kanssa matkailutoimisto järjesti risteilyohjelmat.

Kallan Matkailun jälkeen Tankarin risteilyjä teki M/S Arkipelag, jonka kippari oli Vidar Blomkvist. Sitten risteilyjä toteutti M/S Arkipelagilla, joka oli siirtynyt pietarsaarelaiseen omistukseen, Karl Svenfelt. Hänellä oli myös puuvene M/S Kristina jolla hän teki tilausajoja muun muassa Tankariin.

Kokkolan Matkailu Oy oli perustettu 1.3.1988. Sitten perustettiin myös Kokko Line Oy. Se hankki Raumalta vanhan yhteysaluksen M/S Elbattaren saaristoriteilyihin Tankariin. Matkustajia max. 65 henkilöä.

Vuosien jälkeen M/S Elbatar myytiin Etelä-Päijänteelle. Tilalle hankittiin Tukholman saaristoliikenteessä toiminut 177-paikkainen M/S Jenny. Jari Sundbäck toimi kipparina vuosikymmeniä. Vuodesta 2022 Teemu Mäkelä on M/S Jennyn kippari. M/S Jenny kuljettaa matkailijoita Kokkolan Meripuistosta Tankariin kesäkuukausina. Keskikesällä päivittäin.

Arto Jokela, ekon., Kokkolan matkailuasiamies 1974-2015.
Arto Jokela asuu nykyään Hämeenlinnassa. Hän toivoo, että Kokkolan-Pietarsaaren-Kokkolan saaristoreitille saataisiin aikataulun mukaista risteilyliikennettä, johon voitaisi liittää Tankar, Köpmanholmen, Euran, Mässkär ja monet muut saariston kiintoisat kohteet.

Lisäys:
Myöhemmin 2000-luvulla Kokkolan Matkailulla oli muutama vuosi M/S Jaana. Yksityisiä toimijoita on ollut muun muassa Jarl Sjöwall jolla oli Akkurat-niminen vene ja Markus Sulkala; Kalastusmatkailu Sulkala sekä Pekka Pietilän M/S Merikokko. Taksivene Pietilällä on nykyään M/S Leo ja syksyllä 2023 Puolustusvoimilta ostettu Linnakevene. Kokkolan Meripelastusseuralla on M/S Sälgrund ja M/S Sargo jolla myös tekevät tilausajoja.

Esa Tiainen on maalannut M/S Jenny joka kulkee Kokkolan Meripuiston ja Tankarin välillä kesäisin.

Esa Tiainen har målat M/S Jenny som trafikerar sommartid mellan Havsparken i Karleby och Tankar.

M/S Jenny aluksen edeltäjä oli M/S Elbatar.

M/S Elbatar var föregångare till M/S Jenny.

Kokkolan Matkailulla oli muutama vuosi myös M/S Jaana käytössä M/S Jennyn lisäksi.

Karleby Turism hade några år också M/S Jaana i användning vid sidan om M/S Jenny.

HAVSTURISMEN UTVECKLINGSSKEDEN I KARLEBY

Jag började sköta Mellersta- Österbottens turistbyrå och vara turistombudsman för Karleby 1.3.1974. Man ville utveckla havsturismen i Gamlakarleby – Jakobstad skärgård så att vid sidan om skärgårdstrafiken mellan städerna skulle även kryssningarna till Tankar och Mässkär ingå.

För att kunna öppna en skärgårdsrutt mellan städerna fodrades det en utredning av farlederna. Vi fick fakta från sjöfartsmyndigheterna och från dokument som bland annat Grisselörsströmmen – Fallskär farledens undersökning från år 1973.

På skärgårdsruttens provfärd mellan Karleby och Jakobstad 16.6.1976 klo 11.45 – 14.45 från Mustakari i Karleby till simstrandens brygga vid Kittholmen i Jakobstad med M/S Kalla III fanns 50 deltagare. De representerade städerna Gamlakarleby och Jakobstad, Karleby och Larsmo kommuner, Kalla Turism och media. Den väldigt lyckade provfärden var historisk emedan ledningen och beslutsfattarna från Gamlakarleby, Jakobstad, Karleby och Larsmo kommuner.

Sedan trafikerade Kalla III under tiden 19.6 – 31.8.1976 alla dagar utom på måndagar. Avgångarna från Gamlakarleby till Jakobsstad var på lördagar, tisdagar och torsdagar kl 14 från Mustari och avgångarna från Jakobsstad till Gamlakarleby var på söndagar kl 11 och onsdagar och fredagar kl 14 från Alholmens Botnia- kaj. Dessutom gjorde Kalla III kryssningar till Tankar på söndagar kl 14.00- 17.00 och kl 18.00 – 21.00. I Jakobstad gjorde Kalla III kryssningar till Öuran fiskeby. Rutten Gamlakarleby – Jakobstad och Jakobstad – Gamlakarleby kördes 54 gånger och sammanlagt gjorde man kryssningar till Tankar och Öuran. 1676 resenärer deltog, i medeltal 17 per tur.

Följande sommar under tiden 18.6 – 14.8.1977 trafikerade Kalla III enligt följande; tisdagar avgång till Jakobstad kl 14 från Gamlakarleby och samma kväll kryssning till Öuran. På onsdagar kl 14 avgång från Jakobstad till Gamlakarleby. På torsdagar ordnades vid behov beställningsturer på dagen och på kvällen kl 18 kryssning till Tankar. På fredagar kl 14 avgång från Gamlakarleby till Jakobstad , där det ordnades kryssning till Öuran kl 18. På lördagarna kl 11 avgång från Jakobstad till Gamlakarleby där det sedan ordnades kl 14.00- 17.00 och 18.00 – 21.00 kryssningar till Tankar. På söndagar ordnades kl 10.00 – 13.00 och kl 14.00 – 17.00 kryssningar till Tankar och kl 17.00 kryssning till Grafton. På måndagarna ordnades inga turer. Från den ena staden till den andra gjorde 34 turer och kryssningarna till Tankar och Öuran var 43. Resenärerna var 1739 eller 23 resenärer per tur.

Genom ett beslut 7.11.1977 § 1704 ville Jakobstad inte mera stöda kryssningarna mellan städerna. Stadstyrelsen i Gamlakarleby beslöt att jag skulle ordna skärgårdskryssningar med program till Tankar under några veckoslut sommaren 1978.

Kalla IV gjorde kryssningar till Tankar 16-17.7.1976 kl 12.00- 16.00 och 16.00 – 19.00 Yxpila – Tankar – Yxpila. Kalle III gjorde kryssningar 14.7.1979 kl 12.00-16.00 och kl 16.00-19.00 Yxpila-Tankar-Yxpila. Kalla III gjorde kryssningar till Tankar lö 7.6.1980 och söl 8.6.1980 och lö 19.7.1980 och sö 20.7.1980 klo 11.00-15.00 och kl 15.00-19.00. Med otaliga samarbetspartners från Gamlakarleby gjorde turistbyrån kryssningarna med program.

Efter Kalla Turism gjorde M/S Arkipelag kryssningar till Tankar. Skeppare var Vidar Blomqvist. Senare gjorde M/S Arkipelag kryssningar med nya ägaren från Jakobstad; Karl Svenfelt som också hade en annan träbåt M/S Kristina som han körde beställningsturer med bland annat till Tankar.

Karleby Turism Oy hade grundats 1.3.1988. Senare grundades även Kokko Line Oy. De skaffade en gammal förbindelsebåt M/ S Elbatar från Raumo för att sköta skärgårdskryssningarna till Tankar. Båten tog max 65 passagerare. Efter några år såldes M/S Elbatar till södra Päijänne.

Istället köptes M/S Jenny som har plats för 177 passagerare . Båten hade fungerat i skärgårdstrafiken i Stockholm. M/S Jennys mångåriga skeppare var Jari Sundbäck. Från år 2022 är Teemu Mäkelä skeppare. För närvarande kör M/S Jenny turister mellan Havsparken i Karleby och Tankar under sommarmånaderna. Under högsäsong dagligen.

Arto Jokela, ekonom, ombudsman för turismen i Karleby 1974 – 2015.
Arto Jokela önskar att det i framtiden skulle vara möjligt att göra skärgårdskryssningar som förenar Tankar, Mässkär, Köpmanholmen, Öuran och andra intressanta besöksmål i skärgården.

Tillägg;
Senare på 2000- talet hade Karleby Turism några år M/S Jaana. Privata aktörer har varit bland annat Jarl Sjöwall med M/S Akkurat och Markus Sulkala som hade Kalastusmatkailu Sulkala samt Pekka Pietilä med M/ S Merikokko. Taxibåtsfirman Pietilä har numera M/S Leo och hösten 2023 inköpte han från försvarsmaketn en ny förbindelsebåt. Karleby Sjöräddningssällskap har M/S Sälgrund och M/S Sargo som även gör beställningsturer.

Leave A Comment