PRO TANKAR

TANKARIN TARINAT   |   BERÄTTELSER FRÅN  TANKAR   |   STORIES FROM TANKAR

Kirjoitusten, haastatteluiden, videoiden ja kuvien kautta toivomme, että saari nousee esille niin kuin se nousee tänne purjehtiessa. Vaikka tarinat ovat ehkä enemmän kesäisiä vuosikymmenien takaa niin saaressa vuodenajat ovat yhä vahvasti läsnä; valoisat kesäpäivät ja lempeät kesätuulet muuttuvat jäätäväksi ja saari riisuuntuu kohtaamaan talvea jäiden ympäröimänä, kunnes kevät taas vapauttaa saarta. Ympäri vuoden täällä kuitenkin käy joku.

Kalastajat, majakanvartijat ja luotsit eivät enää toimi saaressa. Mutta heidän lapsensa ja lastenlapsensa sekä nykyiset saarelaiset ja kävijät muistavat.

Maaginen majakanvalo pyyhkii yhä saaren ylitse ja hetkeksi se valaisee jotakin kohtaa saarta.

Hyviä Tankar- hetkiä arvoisa seuraaja!

Genom skriverierna, intervjuerna, videon och bilder önskar vi att ön stiger fram som den gör då man seglar hit ut. Även om berättelserna är mera somriga från årtionden tillbaka så är årstiderna fortfarande starkt närvarande; de ljusa sommardagarna och ljumma sommarvindarna blir isande kalla och ön avkläds för att möta vintern omgiven av is, innan våren befriar den igen. Året om är det ändå någon som besöker ön.

Fiskarna, fyrvaktarna och lotsarna verkar inte mera på ön. Men deras barn och barnbarn samt nuvarande Tankarbor och besökare minns.

Det magiska fyrljuset sveper fortfarande över ön och lyser för en stund upp någon del av ön.

Goda Tankar- stunder bästa följare!

Through personal stories, interviews and photos, our hope is that a view of the island will emerge as it does when you are sailing toward it. Although many of the stories are summery anecdotes from decades past, Tankar is home all seasons – its bright summer days and gentle breezes give way each year to freezing landscapes as the island dons its winter wardrobe until liberated by springtime. And even as the seasons change, there is always someone visiting Tankar.
However, though the fishermen, lighthouse keepers and sea pilots are long gone, their children and grandchildren, as well as visitors and island residents, still hold Tankar’s history close to their hearts as the magical beams of the lighthouse continue to sweep across it.
Happy Tankar-moments dear followers!

Kiitämme tukijoita tämän projektin mahdollistamisesta.

Tack till våra bidragsgivare som möjliggör projektet.

Uusimmat – Nyaste

Luetuimmat – Andra läser

  • Ajan mittaan Pohjanlahden merenkulkijat alkoivat kaivata myös Kokkolan edustalle valomajakkaa. Pohjanmaan luotsipiirin perustaminen vuonna 1848 myötävaikutti majakan perustamiseen Kokkolan edustalle.

  • Kevät on luontoharrastajalle kiireistä ja levotonta aikaa. Mieli kaipaa kevään perässä pysymistä - muutosten havainnoimista, muuttolintujen jälleennäkemistä ja päivä päivältä lisääntyvän lämmön aistimista. Sen milloin kevään kokee alkavan vaihtelee henkilöstä ja vuosista riippuen. Auringon kasvavan voiman voi aistia tyynenleutoina päivinä hienoisena lämpönä poskilla jo helmikuun alussa, vaikka talvi on tuolloin keskimäärin syvimmillään – muttei aina.

  • Avoimet perinnemaisemat ovat keskeiset tekijät Tankarin vetovoimaisuuden takana. Näiden arvojen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa luonnon hoitamista.

Tankar mainos