Pro Tankar

Tervetuloa Tankariin! 

Välkommen till Tankar! 

Welcome to the island of Tankar!

PRO TANKAR

TANKARIN TARINAT  |  BERÄTTELSER FRÅN TANKAR  |   TANKAR STORIES

PERUSTAJAJÄSENEN TERVEHDYS

Nämä tarinat on pakko kertoa. Ei ainoastaan siksi, että haluamme kertoa lapsuutemme ihanista kesistä vaan samalla jätämme muistomme perinnöksi jälkipolville.
Saaren lapsuuden muistot keskittyvät aikaan jolloin Tankar oli perheitten saari. Äidit eivät olleet työelämässä, luotseilla ei ollut kesälomaa eikä saaressa ollut sähköjä.Keskitymme vuosiin n. 1944-1965 jolloin saari oli alkukoti ja onnen kehto meille lapsille.
Me kerromme kuinka äidit hoitivat arkiset askareensa ilman mukavuuksia, kuinka isät hoitivat työnsä niin myrskyisellä kuin tyynelläkin ilmalla ja kuinka me lapset opimme toimimaan sillä, mitä saari meille tarjosi.Me tutkimme luontoa, kasvit tulivat tutuiksi jo varhain. Me seurasimme lintujen pesintää ja me tiesimme milloin nousee myrsky ja milloin meri on tyven. Päivät olivat täynnä touhua ja iloa.
Tervetuloa Tankariin! Istahda hetkeksi lämpimälle kalliolle, sulje silmäsi ja kuuntele. Kesätuulen ja aaltojen laulun mukana voit melkein kuulla lasten naurun ja ilon.

Me ”vanhat tankkarilaiset” perustimme v.2007 yhdistyksen, joka merkittiin rekisteriin 24.04.2012 nimellä PRO TANKAR ry. Yhdistyksen puheenjohtajat ovat olleet Lasse Helin, Monica Röberg ja nykyinen puheenjohtaja on Janne Ylinen.

Yhdistyksen tehtävä on vaalia ja edistää Tankarin luotsi-ja majakkasaaren ja sen vaikutuspiirin kattavaa historiaa, henkistä perintöä, perinteitä ja saaren herkän saariluonnon suojelua.

Sirkka Koskimaa os.Kalskela
perustajajäsen

GRUNDANDE MEDLEMS HÄLSNING 

Det var viktigt för oss att få berätta. Inte bara för att vi vill berätta om vår barndoms härliga somrar utan samtidigt lämnar vi efter oss berättelser till kommande generationer.
Barndomsminnena från ön fokuserar på den tid då Tankar var familjernas ö. Mammorna var inte i arbete, lotsarna hade inte semester och det fanns inte elektricitet på ön. Vi fokuserar på åren 1944 – 1965 i de första berättelserna. Ön var då vårt första hem och en vagga av lycka för oss barn.
Vi berättar hur mammorna skötte sina vardagliga görmål utan bekvämligheter, hur papporna skötte sitt arbete i både storm och då det var lugnt och hur vi barn lärde oss att ta vara på det som holmen gav oss. Vi undersökte naturen, växterna blev bekanta för oss redan tidigt. Vi följde med fåglarnas bobyggande och vi visste när det blir storm och när havet var stilla. Dagarna var fulla av liv och glädje.
Välkommen till Tankar. Sitt ner en stund på en varm klippa, slut dina ögon och lyssna. Genom sommarvinden och vågorna kan du nästan höra barnens skratt och glädje.
Vi ” gamla tankarbor ” grundade år 2007 föreningen som sedan registrerades 24.04.2012 men namnet Pro Tankar ry. Lasse Helin var föreningens första ordförande och efter honom kom Monica Röberg och nuvarande ordförande är Janne Ylinen.

Föreningens uppgift är att värna om Tankar lots- och fyrö och om den historia som omger holmen: det andliga och kulturella arvet och traditionerna samt skyddandet av den ömtåliga skärgårdsnaturen.

Sirkka Koskimaa f Kalskela
grundande medlem

Pro Tankar ry toimialaa on Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta.

Yrityksemme Y-tunnus on2327773-1.

Kiitämme tukijoita tämän projektin mahdollistamisesta.

Tack till våra bidragsgivare som möjliggör projektet.

Tankarin tarinat -sivusto

Berättelser från Tankar -web

Pro Tankar Ry:n perustajajäsenillä on alusta saakka ollut tarkoitus dokumentoida saaren historiaa ja kertoa lapsuudestaan saaressa. Nykyinen hallitus otti tehtävästä kopin ja suurta tarina- ja fakta määrää ajatellen hallitus päätti avata digitaalisen sivuston, johon mahtuu runsaasti videoita, valokuvia, dokumentteja, kirjoituksia jne. Hankkeen vetäjiksi ja vastaaviksi valittiin hallituksesta Minna Salin – Kivimäki ja Kristina Klingenberg. Molemmilla on vahvat siteet saareen. Minna on viettänyt monet kesäpäivät saaressa jo lapsena isoäitinsä kanssa ja hänen isoisoisänsä toimi luotsina saaressa sekä isosetänsä saaren ensimmäisenä kutterikuskina. Kristina on eläkkeellä olevan luotsin vaimo ja asuu keväästä syksyyn saaressa. 

Hankkeesta he kertovat, että dokumentointi ja materiaalin kerääminen ja sisällön tuottaminen on aikaa vievää, mutta todella kiinnostavaa. He myös iloitsevat, että Pro Tankar Ry on saanut hankkeelle rahallista tukea, joten hanke saatiin käyntiin.  

 Sivustoa päivitetään säännöllisesti, joten aktiivinen sisällön tuottaminen ja materiaalin kerääminen kestää ainakin kaksi vuotta. Ottaen huomioon rahoituksen onnistumisen jatkossa.  

-  Meille oli kuitenkin tärkeätä aloittaa nyt, kun vielä ehdimme saada yhdistyksen perustajajäsenet mukaan julkaisuun. Vaikka Tankarin historiaa löytyy monien vuosisatojen takaa, aloitimme niiden perustajajäsenten lapsuusmuistoista, jotka asuivat koko kesän saaressa ja menemme jatkossa sekä taaksepäin että eteenpäin, kertovat Minna ja Kristina innostuneina Pro Tankarin historiahankkeesta, joka käynnistyi kesällä. 

Yhteistyökumppanina sivun luomisessa ja rakentamisessa toimii Pirjo Kivistö (Marketing & Communication Group Marco Oy) .

Projektin vetäjät tavoitat s-postin kautta :  tankarintarinat@gmail.com 

Minna Salin- Kivimäki och Kristina Klingenberg på väg ut till Tankar för att göra intervjuer.

Minna Salin- Kivimäki ja Kristina Klingenberg lähdössä Tankariin tekemään haastatteluita.

Medlemmarna som grundade Pro Tankar hade från början som avsikt att berätta Tankars historia och att berätta om sin barndom på ön. Nuvarande styrelsen tog tag i saken och beslöt öppna webbsidor där det ryms videon, en stor mängd fotografier, dokument , artiklar osv.  

Minna Salin- Kivimäki och Kristina Klingenberg från styrelsen valdes att leda projektet.  Båda har starka band till Tankar. Minna har redan i barndomen tillbringat många sommardagar på ön med sin farmor. Hennes farfarsfar fungerade som lots och hennes farfars bror som öns första kutterförare. Kristina är hustru till en pensionerad lots och bor från tidig vår till sen höst på holmen.  

Om projektet berättar de att det är väldigt intressant att samla och producera material men samtidigt mycket tidskrävande. De är också glada över att Pro Tankar har fått ekonomiskt bidrag så att projektet kunde påbörjas.  

Sidorna uppdateras regelbundet så den aktiva fasen av projektet kommer att pågå i minst två år. Lite beroende på hur finansieringen ordnas. 

– Det var ändå viktigt för oss att påbörja arbetet nu medan vi ännu får med berättelser av dem som grundade föreningen. I fortsättningen går vi både bakåt och framåt i tiden, berättar Minna och Kristina ivriga över projektet som inleddes i somras.  

Som samarbetspartner och ansvarig för sidans utformning fungerar Pirjo Kivistö (Marketing & Communication Group Marco Oy).  

Kontakt med projektledarna via mail: tankarintarinat@gmail.com